CALCUL MOMENT INERTIE

Sectiunea 5

calcul moment inertie
Momente de inerţie. Raze de inerţie
Se numeşte moment de inerţie al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan, o axă sau un pol, suma produselor dintre masele particulelor care alcătuiesc sistemul şi pătratul distanţelor acestor particule până la planul, axa sau polul considerat:
formule moment inertie
Faţă de un sistem de referinţă cartezian avem:
momente de inerţie planare:
formule moment inertie
momente de inerţie axiale:
formule moment inertie
moment de inerţie polar:
formule moment inertie
momente de inerţie centrifugale:
formule moment inertie
Se numeşte rază de inerţie (giraţie) distanţa la care trebuie plasată întreaga masă a sistemului material M, concentrată într-un singur punct la un plan, o axă sau un pol pentru a obţine aceeaşi valoare a momentului de inerţie planar, axial sau polar ca şi cea dată de întreg sistemul material.
formule moment inertie
Proprietăţi:
momentele de inerţie planare, axiale sau polare sunt mărimi pozitive. Ele sunt nule numai atunci când sistemul de puncte materiale este conţinut în planul, pe axa sau în polul la care ne referim;
momentele de inerţie axiale sunt egale cu suma momentelor de inerţie în raport cu două plane rectangulare:
formule moment inertie
momentul de inerţie polar poate fi calculat ca:
• semisuma momentelor de inerţie axiale în raport cu trei axe rectangulare ce trec prin acel punct:
formule moment inertie
• suma momentelor de inerţie planare:
formule moment inertie
suma momentelor de inerţie în raport cu un plan şi o axă normală la acel plan:
formule moment inertie
– momentele de inerţie centrifugale pot fi pozitive, negative sau nule.


Pentru imbunatatirea serviciului va rugam sa ne trimiteti sugestiile dvs folosind butonul de mai jos...
Sugestie

Va multumim!
CALCULEAZA MOMENTUL DE INERTIE

Va rugam introduceti valoarea lui "h"

h =
cm

Va rugam introduceti valoarea lui "b"

b =
cm


Va rugam introduceti un numar pozitiv (daca este zecimal folositi punct in loc de virgula). Orice alt caracter este nepermis.