Momente statice
Teorema momentelor statice

Se numeşte moment static al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan, o axă sau un pol, suma produselor dintre masele punctelor materiale care alcătuiesc sistemul şi distanţele de la aceste puncte la planul, axa sau polul considerat:
moment static

Pentru un sistem de referinţă cartezian, expresiile:
moment static

reprezintă momentele statice ale sistemului de particule materiale, în raport cu planele yoz, zox, respectiv xoy.
Dacă punctele materiale sunt situate toate în acelaşi plan, atunci expresiile:
moment static

reprezintă momentele statice ale sistemului în raport cu axa Oy, respectiv Oz.
Din relaţiile care dau coordonatele centrului de greutate al unui sistem de puncte materiale, rezultă:
moment static

relaţii cunoscute sub denumirea de teorema momentelor statice.
Momentul static al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan sau o axă este egal cu produsul dintre masa întregului sistem şi distanţa de la centrul de masă al sistemului la acel plan sau la acea axă.