POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Politica Rezmat.ro este aceea de a respecta intimitatea Membrilor săi. Rezmat.ro nu va monitoriza, dezvălui sau edita datele Membrilor în afara cazului în care acest lucru este cerut de lege sau este necesar pentru a se proteja şi apăra drepturile sau dacă îi este explicit cerut de către Membru.

2.1. Date cu Caracter Personal

Rezmat.ro este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Rezmat.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei, un membru al familiei sale ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: servicii pe internet, resurse umane, selecţie şi plasare forţă de muncă.

În funcţie de Secţiunea / Serviciul pe care Utilizatorul doreşte să îl utilizeze îi pot fi cerute diferite date cu caracter personal. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele cerute determină imposibilitatea folosirii Secţiunii / Serviciului respectiv.

Conform Legii nr. 677/2001, Membrul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Membrul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, Membrul se poate adresa către Rezmat.ro folosind formularul de contact al site-ului.

Dacă unele din datele despre Membrul sunt incorecte, Membrul urmează să informeze Rezmat.ro cât mai curând posibil menţionând datele corecte.

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

2.2. Dezvăluirea şi Transmiterea Informaţiilor cu Caracter Personal

Rezmat.ro nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terţe părţi informaţiile cu caracter personal ale Membrului. Rezmat.ro poate, totuşi, transmite informaţia către terţi în următoarele cazuri:
- Cu acordul Membrului,
- Dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate sau oferite de Membru,
- În cazul în care activităţile Membrului contravin termenilor şi condiţiilor Rezmat.ro, sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii.

2.3. Afisarea datelor personale in spatiile/domeniile publice ale RezMat

Informatiile cu caracter personal postate de catre Utilizatori in locurile/spatiile publice apatinand RezMat, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discutii, baza de date cu CV-urile cautabile, pot fi copiate si stocate de catre terti asupra carora Rezmat.ro nu are nici un control. Rezmat nu este responsabil pentru faptul ca terte parti utilizeaza informatii pe care Utilizatorul le-a facut publice in cadrul Rezmat.ro.