Termeni si Conditii

Termeni si Conditii de utilizare a site-ului si serviciilor rezmat.ro / Politica de Confidentialitate

TERMENI

Rezmat sau site-ul reprezintă site-ul Rezmat.ro sau rezistenta-materialelor.ro şi subdomeniile acestuia administrate de echipa Rezmat.ro.

Serviciile oferite de Rezmat.ro reprezintă accesul la informaţiile / datele / imaginile / documentele / link-urile / etc. conţinute de site-ul , structura Rezmat.ro pe Secţiuni, SubSecţiuni şi Pagini.

Utilizatorul reprezintă orice persoană care vizitează sau accesează site-ul Rezmat.ro sau care doreşte să utilizeze sau utilizează Serviciile oferite de Rezmat.ro.

Membrul este un Utilizator care s-a înregistrat în cadrul site-ului Rezmat.ro având un Cont de Membru în care este autentificat cu username şi parolă.

Non-Membrul este un Utilizator sau un Membru care s-a înregistrat în cadrul site-ului RezMat având un Cont de Membru dar care nu este autentificat / logat în cadrul site-ului. El trebuie să se autentifice în cadrul Rezmat.ro (utilizând username-ul şi parola proprie) pentru ca Rezmat.ro să îl poată identifica ca Membru.

Contul de Membru reprezintă un cont, prin care un Utilizator poate fi identificat de către Rezmat.ro, şi pe baza căruia Utilizatorul are acces la anumite Servicii furnizate de Rezmat.ro.

Moderatorul este o persoană care face parte din Echipa Rezmat.ro care se ocupa cu analizarea informaţiilor introduse de către Utilizatori în cadrul Rezmat.ro.

Administratorul este o persoană care face parte din Echipa RezMat care se ocupă de partea tehnică a Rezmat.ro şi de relaţiile cu Utilizatorii.

PREZENTAREA ŞI ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

Prezentele condiţii universale de servicii (acest “acord”) au rolul unui contract între Rezmat.ro şi Dvs. (în calitate de Utilizator) şi intră în efect din data acceptării sale electronice.
Acest acord stabileşte termenii şi condiţiile generale de utilizare a serviciilor Rezmat.ro, achiziţionate sau accesate prin intermediul site-ului Rezmat.ro (acest site).
Acceptarea electronică a prezentelor termeni şi condiţii înseamnă că aţi citit, înţeles, recunoaşteţi şi sunteţi de acord să respectaţi condiţiile prezentului acord.

Accesarea Rezmat.ro, vizitarea oricărei pagini din site-ul Rezmat.ro, utilizarea serviciilor sau a informaţiilor oferite de Rezmat.ro constituie acceptarea electronică a Dvs. asupra condiţiilor prezentului acord începând din momentul accesării Rezmat.ro.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezentele condiţii aveţi obligaţia de a nu folosiţi Rezmat.ro, serviciile Rezmat.ro  şi nici o informaţie conţinută în cadrul Rezmat.ro.

1. PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Conţinutul şi designul Rezmat.ro (precum şi orice alt material având legătură cu Rezmat.ro) trimis Utilizatorului prin email sau furnizat Utilizatorului în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale care formează Conţinutul Rezmat.ro şi care se va numi în continuare “Conţinut Rezmat”), aparţin Rezmat – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.

Nu se poate utiliza, reproduce sau permite nimănui să reproducă sau să utilizeze Conţinutul Rezmat  fără a deţine o permisiune scrisă în prealabil din partea Rezmat.ro.
De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parţial, a informaţiilor cuprinse în cadrul site-ului fără acordul scris şi prealabil din partea Rezmat.
Nerespectarea acestor condiţii reprezintă o fraudă conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

2. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Politica Rezmat.ro este aceea de a respecta intimitatea Membrilor săi. Rezmat.ro nu va monitoriza, dezvălui sau edita datele Membrilor în afara cazului în care acest lucru este cerut de lege sau este necesar pentru a se proteja şi apăra drepturile sau dacă îi este explicit cerut de către Membru.

2.1. Date cu Caracter Personal

Rezmat.ro este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Rezmat.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei, un membru al familiei sale ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: servicii pe internet, resurse umane, selecţie şi plasare forţă de muncă.

În funcţie de Secţiunea / Serviciul pe care Utilizatorul doreşte să îl utilizeze îi pot fi cerute diferite date cu caracter personal. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele cerute determină imposibilitatea folosirii Secţiunii / Serviciului respectiv.

Conform Legii nr. 677/2001, Membrul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Membrul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, Membrul se poate adresa către Rezmat.ro folosind formularul de contact al site-ului.

Dacă unele din datele despre Membrul sunt incorecte, Membrul urmează să informeze Rezmat.ro cât mai curând posibil menţionând datele corecte.

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

2.2. Dezvăluirea şi Transmiterea Informaţiilor cu Caracter Personal

Rezmat.ro nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terţe părţi informaţiile cu caracter personal ale Membrului. Rezmat.ro poate, totuşi, transmite informaţia către terţi în următoarele cazuri:
- Cu acordul Membrului,
- Dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate sau oferite de Membru,
- În cazul în care activităţile Membrului contravin termenilor şi condiţiilor Rezmat.ro, sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii.

2.3. Afisarea datelor personale in spatiile/domeniile publice ale RezMat

Informatiile cu caracter personal postate de catre Utilizatori in locurile/spatiile publice apatinand RezMat, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discutii, baza de date cu CV-urile cautabile, pot fi copiate si stocate de catre terti asupra carora Rezmat.ro nu are nici un control. Rezmat nu este responsabil pentru faptul ca terte parti utilizeaza informatii pe care Utilizatorul le-a facut publice in cadrul Rezmat.ro.

3. CONTUL MEMBRULUI, PAROLA ŞI SECURITATEA

Orice Utilizator îşi poate creea un cont de Membru Rezmat.ro. Contul va fi identificabil printr-un username şi o parolă.
Fiecare Membru este în întregime răspunzător de păstrarea confidenţialităţii username-ului şi a parolei, mai mult, Membrul înţelege şi este de acord că este în întregime răspunzător pentru oricare şi toate activităţile desfăşurate în contul lui.

Membrul are obligaţia să notifice Rezmat.ro asupra oricărei folosiri neautorizate a contului sau orice altă violare a securităţii cunoscută de Membru.

Membrul îşi poate schimba parola în orice moment.

Fiecare Membru în parte va avea o pagină proprie unde se vor găsi detalii despre Membru.

3.1. Conturile duplicate

Conturile duplicate reprezintă conturile de Membru utilizate de acelaşi Utilizator în încercarea de a sări peste restricţiile site-ului aferente fiecărui cont în parte sau pentru a induce în eroare pe ceilalţi Utilizatori.
Fiecare Utilizator în parte este de acord că are obligaţia de a deţine un singur cont de Membru activ.
Nu sunt acceptate conturile duplicate (indiferent de motiv).
În cazul în care un utilizator foloseşte mai multe conturi de Membru, Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul sau să baneze/dezactiveze toate conturile respective.

3.2. Dezactivarea contului

Orice Membru are posibilitatea să îşi dezactiveze contul de Membru, în orice moment, din pagina Membri / Setări Cont.
După dezactivarea contului Membrul va fi automat dat afară din contul de Membru şi nu va mai avea posibilitatea de a se autentifica în acest cont, moment în care Membrul va deveni un simplu Utilizator al site-ului.
Membrul înţelege şi este de acord că site-ul Rezmat.ro este un site privat, Rezmat.ro având dreptul de a selecta Membrii cărora le furnizează servicii. Rezmat.ro poate, în orice moment, să restricţioneze accesul Membrului la serviciile site-ului fără a trebui sa dea o explicaţie Membrului.
Membrul înţelege şi este de acord că după ce şi-a dezactivat contul acesta nu mai poate fi reactivat.
Membrul înţelege şi este de acord că după ce şi-a dezactivat contul datele personale legate de membru vor fi păstrate în baza de date a site-ului o perioadă de 12 luni de zile de la data dezactivării contului (aceste date putând fi utilizate de către Rezmat.ro pentru a identifica Membrul în cazul în care acesta a comis fraude în cadrul site-ului).

3.3. Banarea contului

Membrul înţelege şi este de acord că Rezmat.ro are dreptul să îi restricţioneze accesul la site şi să îi baneze/dezactiveze contul dacă încalcă condiţiile acestui acord.
În cazul în care contul unui Membru este banat, Membrul înţelege şi este de acord că:
- nu va mai putea accesa contul respectiv;
- Rezmat.ro nu are nici o obligaţie de a reactiva contul Membrului;
- Rezmat.ro are dreptul de a şterge din cadrul site-ului orice anunţ, mesaj sau material postat de Membru din contul banat;
- Rezmat.ro are dreptul de a sista imediat furnizarea oricărui serviciu (fie el şi plătit) către Membru; contravaloarea serviciilor plătite fiind pierdută definitiv cu titlu de penalitate pentru încălcarea condiţiilor;
- toate punctele care erau disponibile în contul Membrului vor fi pierdute cu titlu de penalitate pentru încălcarea condiţiilor;
- Rezmat.ro nu are nici o obligaţie de a restitui sau transfera Membrului punctele pierdute sau contravaloarea lor;
- Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a nu notifica Membrul în momentul banării contului.

4. ÎNREGISTRAREA

În momentul înregistrării ca Membru, Utilizatorul are obligaţia de a completa toate câmpurile cu date complete şi precise despre Utilizator aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare; să menţină şi să reactualizeze aceste informaţii pentru a le menţine actuale, complete şi precise.

Toate informaţiile cerute la înscriere vor fi cunoscute ca “Date de Înregistrare”. Membrul acordă către Rezmat.ro permisiunea de a dezvălui unei terţe părţi anumite date de înregistrare despre Membru (în scopuri statistice), dar acest lucru se va face fără menţionarea numelui şi a adresei de e-mail cu excepţia cazului în care: Membrul împuterniceşte în mod expres Rezmat.ro sau oricare altă persoană desemnată special de către Membru pentru a dezvălui aceste informaţii. Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a dezvălui orice informaţie pe care o are despre un Membru în cazul unor solicitări ale organelor legii.

Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a anula calitatea de Membru a Membrilor şi dreptul de a folosi Serviciile Rezmat.ro în condiţiile în care consideră că informaţiile furnizate de către Membru sunt eronate sau false sau dacă consideră că Membrul respectiv nu are un comportament normal în cadrul Rezmat.ro sau abuzează de Serviciile oferite de Rezmat.ro. Aprecierea asupra existenţei situaţiilor specificate este la latitudinea Rezmat.ro.

4.1. Date cu Caracter Personal

În momentul înregistrării vor fi cerute următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, sexul, adresa de e-mail, data de naştere, adresa de domiciliu.
Membrul are obligaţia de a specifica date corecte şi reale în detaliile contului de Membru.
În cazul în care un membru specifică date invalide sau false în cadrul contului de Membru, Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona sau bana/dezactiva contul Membrului respectiv.

4.2. Alte Informaţii

Membrul înţelege şi este de acord că nu are dreptul să specifice în cadrul username-ului:
- cuvinte obscene (sau care se pot confunda cu aceste tipuri de cuvinte);
- cuvinte care pot aduce injurii unui terţ;
- numai cifre;
- să nu poată fi interpretat drept: numele unui site/domeniu de internet; număr de telefon;
- cuvinte, prescurtări, denumiri de mărci care pot creea confuzie;
- cuvinte care fac referire la o tranzacţie (ex: vând, cumpăr, închiriez, sell, buy).
Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a dezactiva conturile care încalcă aceaste reguli.

5. Secţiunea FORUM

Orice persoană Non-Membru are posibilitatea vizualizării mesajelor postate în cadrul Forumului, dar nu are posibilitatea postării de mesaje noi decât dacă este autentificată în contul de Membru.

Rezmat.ro asigură Membrilor posibilitatea de a posta opiniile personale în cadrul secţiunii Forum. Membrii au dreptul să posteze mesaje pe Forum doar în categoriile aferente subiectului în discuţie, iar mesajul trebuie postat o singură dată doar în cadrul respectivei categorii. Dacă mesajul reprezintă un răspuns sau comentariu la un mesaj existent în cadrul Forumului acesta va fi postat ca răspuns la mesajul respectiv. Membrul îşi asumă responsabilitatea juridică pentru titlul şi conţinutul mesajului postat, iar în cazul unei acţiuni juridice Rezmat.ro îşi rezervă dreptul să dezvăluie toate informaţiile pe care le are legate de Membrul respectiv.

Prin postarea unui mesaj pe Forum, Membrul înţelege că mesajul respectiv va rămâne definitiv în cadrul Forumului, Rezmat.ro neavând nici o obligaţie de a şterge un mesaj sau un subiect nici chiar în cazul în care Membrul care l-a postat îşi schimbă părerea şi doreşte să îl şteargă.

Membrul înţelege şi este de acord că este singurul responsabil de conţinutul mesajului postat pe Forum.
Rezmat.ro nu este responsabil pentru decizia oricărui Membru de a dezvălui anumite informaţii personale în cadrul Forumului. De asemenea, Rezmat.ro nu este responsabil pentru eventualele pierderi sau neplăceri cauzate de către un terţ pe baza informaţiilor dezvăluite de Membru în cadrul Forumului.
Rezmat.ro îl sfătuieşte pe Membru să selecteze cu grijă informaţiile care le face publice pe Forum.

5. Modificarea secţiunilor

Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe Secţiunile Site-ului cu sau fără notificarea Utilizatorilor.

Rezmat.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în faţă Utilizatorilor sau a unei terţe părţi dacă Rezmat.ro îşi va folosi dreptul de a modifica sau întrerupe Secţiunile.

6. Modificarea contractului

Rezmat.ro poate schimba prezentele Termeni şi Condiţii în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

Fiecare Utilizator are obligaţia de a citi Termenii şi Condiţiile (din această pagină) de fiecare dată când accesează site-ul Rezmat.ro sau serviciile Rezmat.ro.
Dacă Utilizatorul nu este de acord cu modificările are obligaţia să renunţe imediat la folosirea site-ului Rezmat.ro şi a serviciilor Rezmat.ro.

Folosirea în continuare a site-ului Rezmat.ro sau a serviciilor Rezmat.ro constituie un răspuns afirmativ din partea Utilizatorului de acceptare a condiţiilor şi acordul Utilizatorului de a se conforma noilor Termeni şi Condiţii.

7. Limitarea răspunderilor

Rezmat.ro nu poate fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau tangenţiale, rezultând din folosirea sau incapacitatea de folosire a secţiunilor site-ului, pentru costul de procurare a altor bunuri şi servicii sau rezultând din cumpărarea sau obţinerea oricăror bunuri şi servicii, a tranzacţiilor introduse prin acest site sau rezultând din accesul neautorizat sau din alterarea transmisiilor sau datelor Membrilor, inclusiv dar nelimitându-se la daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte intangibile, chiar dacă Rezmat.ro a fost înştiinţat de posibilitatea unor asemenea daune.

8. Norme de etică; Reglementări legale

Utilizatorul înţelege şi este de acord că este singurul răspunzător pentru conţinutul mesajelor şi a materialelor postate în cadrul site-ului.

Folosirea de către Utilizator a site-ului intră sub incidenţa tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile la nivel local, de stat, naţional şi internaţional.

Utilizatorul este de acord: să nu folosească site-ul în scopuri ilegale; să nu interfereze sau să afecteze reţelele conectate la site; să respecte toate reglementările, politicile şi procedurile în vigoare.

Serviciile folosesc reteua Internet pentru a trimite şi primi anumite date; de aceea comportamentul Utilizatorului intră sub jurisdicţia reglementărilor, politicilor şi procedurilor reţelei Internet. Utilizatorul nu va folosi site-ul pentru a posta mesaje obscene sau injurii pentru orice persoană care nu a acordat permisiunea expresă pentru a fi inclusă în acest proces.

Utilizatorul consimte să nu transmită prin mesajele, anunţurile, imaginile, link-urile şi materialele postate nici un fel de materiale ilegale, hărţuitoare, defăimătoare, abuzive, ameninţătoare, dăunătoare, vulgare, obscene sau de orice altă asemenea natură. Utilizatorul consimte în continuare să nu transmită nici un fel de material care să încurajeze un comportament care ar constitui un delict penal, să ducă la răspunderi civile sau să violeze orice lege sau reglementare locală, de stat, naţională sau internaţională în vigoare.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că Rezmat.ro are dreptul, la propria discrietie şi fără nici o explicaţie, să suspende în orice moment accesul Utilizatorului la site şi la serviciile oferite şi să şteargă sau să editeze orice material uploadat de Utilizator în cadrul site-ului.

Rezmat.ro, va putea, la propria discreţie, să termine imediat accesul la site dacă comportarea Utilizatorului nu se va conforma prezentelor Condiţii.

9. Degrevare

Utilizatorul este de acord să protejeze şi să asigure site-ul Rezmat.ro, moderatorii, angajaţii şi proprietarii site-ului împotriva oricăror acţiuni, cereri, pierderi, daune, costuri (incluzând şi onorariile avocaţilor), cheltuieli, amenzi, judecaţi sau alte obligaţii rezultate sau în legătură cu orice altă acţiune care ţine de Utilizator.

10. Politica Rezmat.ro legată de fraude

Numim “fraudă”:
- orice încercare de copiere / preluare a conţinutului site-ului fără acordul prealabil în format scris din partea RezMat;
- orice încercare de transmitere de mesaje în masă către alţi Membri Rezmat.ro;
- orice mesaj, anunţ, imagine, date personale, etc. care au fost introduse în cadrul site-ului şi care pot aduce daune altor persoane Membre sau Non-Membre.
Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a califica anumite acţiuni drept fraudă nu numai pe baza informaţiilor tehnice, ci şi pe baza expertizei Echipei Rezmat.ro; îşi rezervă dreptul de a nu face publice sistemele de fraudare descoperite.

11. Sancţiuni

Rezmat.ro îşi rezervă dreptul de a nu sancţiona imediat Utilizatorii care încălca politicile RezMat.ro.

Sancţionarea încălcării politicilor site-ului Rezmat.ro se face prin suspendarea accesului Utilizatorului la anumite pagini, secţiuni sau a întregului site Rezmat.ro.

12. Informaţii colectate automat de către site

Site-ul Rezmat.ro colectează automat anumite date de identificare, cum ar fi adresa de IP a calculatorului Utilizatorului.
Aceste date sunt folosite pentru crearea statisticilor site-ului Rezmat.ro, pentru a ajuta să protejăm  Rezmat.ro de eventualele fraude şi pentru identificarea persoanelor care fraudează.

13. Forţa Majoră

Rezmat.ro şi partenerii Rezmat.ro nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de site-ul Rezmat.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Rezmat.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: dezastre naturale, foc, inundaţii, erorile de funcţionare al echipamentului tehnic, lipsă funcţionării conexiunii la internet, lipsă curentului electric, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Rezmat.ro, erorile de operare, grevă, etc.

14. Terminare

Utilizatorul poate termina în orice moment şi cu efect imediat orice legătură cu site-ul Rezmat.ro. Acest lucru poate fi făcut cu sau fără o notificarea prealabilă trimisă către Rezmat.ro.
Rezmat.ro poate termina anumite Secţiuni ale site-ului sau tot site-ul, cu sau fără motiv, în orice moment şi cu efect imediat. Rezmat.ro nu poate fi răspunzător către Utilizator sau oricare altă tertă parte pentru terminarea Secţiunilor sau a site-ului.

Dacă Utilizatorul are obiecţii în legătură cu prezentele Condiţii sau oricare modificare ulterioară a acestora ori devine nemulţumit de Serviciile oferite de Rezmat.ro, în orice fel, are dreptul şi obligaţia de a întrerupe orice legătură cu site-ul.

15. Notificarea

Notificările din partea Membrului către Rezmat.ro se vor face prin e-mail cu confirmare de primire.
Rezmat.ro poate trimite notificări sau mesaje pentru a informa Membrul asupra modificărilor din prezentele Condiţii sau alte probleme importante. Aceste mesaje împreună cu notificările trimise către Membru prin intermediul Sistemului de Notificări vor constitui notificări către Membru.

16. Legi

Prezentele Condiţii sunt guvernate de legislaţia României.

Utilizatorul şi Rezmat.ro sunt de acord să se conformeze în exclusivitate jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Statului Român.

Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiţii ale serviciului este declarată, de către o instanţă competenta, a fi în contradicţie cu legea, atunci respectivele prevederi vor fi reconstruite, cât mai repede posibil, pentru a reflecta intenţiile părţilor şi în concordanţă cu celelate prevederi rămase în vigoare.

Orice litigiu în legătură cu prezentele condiţii sau serviciile oferite vor fi rezolvate pe cale amiabilă şi, în cazul în care nu este posibil, se va adresa/soluţiona doar în cadrul instanţelor judecătoreşti din Bucuresti, România.